23:54:44 / wt., 25 czerwca 2024 r.
PRZYKDŁADOWE ZASTOSOWANIE PRODUKTÓW VORTEC W PRZEMYŚLE


PISTOLET 610BSP
Zastosowanie pistoletu chłodzącego Vortec w procesie rozdmuchu butelek pozwala na znaczne zwiększenie wydajności poprzez szybsze chłodzenie detalu głównie miejsc cięcia.

PISTOLET 610BSP
Zastosowanie pistoletu chłodzącego Vortec w przemyśle drzewnym np. podczas oklejania brzegów płyt pozwala na szybsze chłodzenie bezpośrednio za sekcją gorącego klejenia i zwiększenie prędkości. Pozwala również uzyskaćlepsze wykończenie.

NOŻE POWIETRZNE
Zastosowanie noży powietrznych w procesie etykietowania pozwala na dokładne osuszenie i oczyszczenie powierchni przed przyklejeniem etykiety. Dodatkowe wyposażenie noży w listwy neutralizujące zapobiega przesuwaniu się etykiet i ich zawijaniu.

NOŻE POWIETRZNE
Zastosowanie noży powietrznych na wyjściu wanny chłodzącej pozwala na dokladne osuszenie nitek przed procesem cięcia na granulki.

TRANSVECTORY
Zastosowanie transvectorów w procesie wyrównywania krawędzie pozwala łatwo i szybko odprowadzić odpad w konkretne miejsce bez konieczności stosowania silników i elemntów obrotowych.

PISTOLET 610BSP
Zastosowanie pistoletu chłodzącego w procesie automatycznego wycinania takich materiałów jak : tworzywa, winyl, kevlar, włókno szklane itp., nie tylko wpływa na zwiększenie prędkości ale również na wydłużenie trwałości narzędzie tnącego.

TUBA WIROWA
Zastosowanie tuby wirowej w sekcji zgrzewania podczas procesu pakowania pionowego pozwala na szybsze schłodzenie zgrzewu oraz poprawę jego wytrzymałości.